Om Henrik Ekequist

Design & copy

Visuell design använder jag i nästan allt jag gör, men ofta handlar det också om att bildsätta ett manus och ta fram grafik till rörliga bilder. Utmaningen är att hitta den där självklara visuella associationen till det som texten eller speakern kommunicerar. I mina animerade filmer ska mottagaren inte ens behöva tänka utan bara kunna slappna av. Bild och text ska samarbeta för att kommunicera ett tydligt budskap. Designen till den här portfoliosidan har jag komponerat i InDesign och implementerat manuellt med html5.

The Grandmaster

Ett studentprojekt till en befintlig film. Intressant film på så sätt att det nog är den snyggast filmade film jag någonsin sett, men samtidigt fattade jag inte ett jota av själva berättelsen. Hur som helst, jag ville undvika att göra den klassiska filmaffischen med en martial-arts mästare som tittar in i kameran och ser hård i magen ut. Målade en egen bakgrund i Photoshop som ska likna en del av någon slags kinesisk väggmålning och sen klippte jag in svart rök i förgrunden.

Affisch
The Grandmaster

Ett studentprojekt till en befintlig film. Intressant film på så sätt att det nog är den snyggast filmade film jag någonsin sett, men samtidigt fattade jag inte ett jota av själva berättelsen. Hur som helst, jag ville undvika att göra den klassiska filmaffischen med en martial-arts mästare som tittar in i kameran och ser hård i magen ut. Målade en egen bakgrund i Photoshop som ska likna en del av någon slags kinesisk väggmålning och sen klippte jag in svart rök i förgrunden.

Annons & copy
Avis

En del av en ansökan till en tjänst som marknadsförare på Avis i Stockholm. Jag försöker alltid hitta någon typ av insikt bakom mina koncept. Så även i detta fall, även om jag inte hade så mycket tid på mig att förfina och utforma. Jag drog tillbaka min ansökan då jag fick ett erbjudande om ett intressant uppdrag på Mgruppen.

Annons & Copy
Mgruppen

Bakom denna annonskampanj låg ett större analys- & konceptarbete. Man kan säga att detta är grunden till ett mer genomgående och långsiktigt varumärkesarbete. Tanken var att bygga vidare på detta grundtema i fortsatt kommunikationsarbete.

Produktblad
Produktblad

En prototyp för en ny disposition av Mgruppens produktblad. Tanken var inte att färdigställa en ny design och layout för detta format, utan snarare att skapa en uppfattning om helheten i det. Min erfarenhet är att arbetet blir mer konkret och fokuserat om man kan kan skapa prototyper som utgör ett underlag för vidare diskussion. Även om inte designen och layout sitter 100% får man ändå mycket bra tankar och idéer att bygga vidare på.

Lokalkarta
Lokalkarta

En lekfullt utformad lokalkarta som används på hemsida för lokalbokning. Som en del av företagets övriga grafiska profilering vid tillfället.