Om Henrik Ekequist

Analys, koncept & projekt

Att tänka till runt syfte, mål och situation är förutsättningen för att skapa framgångsrik kommunikation. Jag strävar efter att hitta viktiga insikter och fokusera på kärnan i budskapet. Ofta kan man kasta resten.

Bonnier Tidskrifter

Under senaste utbildningen på Berghs fick vi som terminsprojekt att hjälpa Bonnier Tidskrifter ta fram ett nytt övergripande kommunikations-koncept. Bonnier ville ha en kampanj som stödde samtliga av förlagets tidskrifter, men som i första hand var riktad mot människor i åldrarna 18-30. Det var en intressant utmaning ur flera perspektiv. Dels att sälja in ett brett produktutbud men framförallt att hitta rätt tonalitet och retorik för att locka de yngre generationerna.
Ganska tidigt konstaterade vi att vi ville skapa en kampanj som diskuterade skillnaden mellan digitalt och analogt. Vi ville få mottagaren att tänka på fördelarna med analoga tidskrifter, utan att säga att digitalt är dåligt. Vi är väldigt nöjda med vad vi tog fram och med den strategi vi valde. Resultatet ser du i bilderna här intill.

Koncept
Analys & koncept - Bonnier Tidskrifter

Under senaste utbildningen på Berghs fick vi som terminsprojekt att hjälpa Bonnier Tidskrifter ta fram ett nytt övergripande kommunikations-koncept. Bonnier ville ha en kampanj som stödde samtliga av förlagets tidskrifter, men som i första hand var riktad mot människor i åldrarna 18-30. Det var en intressant utmaning ur flera perspektiv. Dels att sälja in ett brett produktutbud men framförallt att hitta rätt tonalitet och retorik för att locka de yngre generationerna.
Ganska tidigt konstaterade vi att vi ville skapa en kampanj som diskuterade skillnaden mellan digitalt och analogt. Vi ville få mottagaren att tänka på fördelarna med analoga tidskrifter, utan att säga att digitalt är dåligt. Vi är väldigt nöjda med vad vi tog fram och med den strategi vi valde. Resultatet ser du i bilderna här intill.

Koncept
Analys & koncept - Mgruppen

Det här är en av mina favoritgrenar; analys, filosofi och kreativt konceptarbete i samverkan som skapar en stark helhet. I detta fall i en konkretisering och vidareutveckling av det aktuella företagets affärside och inre idé. När jag började saknades det, eller var i alla fall något outtalat. För att kunna lägga grunden till ett långsiktigt och kvalitativt marknadsarbete måste vision, affärsidé och inre filosofi sitta som berget.

Projektledning
Projektledning - Webb

Det här projektet syftade till att modernisera och ta fram en ny hemsida åt Mgruppen i Episerver. Dels behövde den tekniska plattformen uppgraderas, men siten behövde även mobilanpassas och optimeras mot leadsgenerering och inbound marketing. Designen är gjord av Emma Duong - en talang inom formgivning som jag har fått förmånen att arbeta med tidigare. Vi valde att arbeta tillsammans med DevCore som gjorde den tekniska implementationen i Episerver. Jag gjorde förstudie, planering och ledde genomförande tillsammans med en styrgrupp från Mgruppen bestående av ledningsgrupp och några andra interna intressenter. På det stora hela en framgång.