Om Henrik Ekequist

Interaktivt

Interaktiva lösningar öppnar upp för reflektion och strukturerat tänkande. En väl strukturerad interaktiv lösning underlättar för en användare att ta till sig nya begrepp och göra informerade val. Det kan vara ett utmärkt verktyg för att fördjupa en kommunikation och relation till kunden/ användaren. Genom den interaktiva lösningen kan användaren själv söka efter information baserat på individuell förförståelse. Det får oss att känna oss självständiga, vilket skapar motivation. När vi är motiverade kan vi ta till oss nya idéer och utveckla vår sinnesvärld. Då det behövs tar jag fram responsiva prototyper eller färdiga nyhetsbrev och e-learning.

Webbprojekt

På Mgruppen projektledde jag hela insatsen att förnya webben tillsammans med externa formgivare och utvecklare. Allt från förstudie och kravspec till att sälja in projektet internt, utforma projektplan, samt leda resurser och externa leverantörer. Resultatet mycket gott med en konverteringsökning på 800% (Ja, från 30 till 240 kontaktförfrågningar per månad). Även mobilanpassning ingick i projektet, såväl som att vidareutveckla Mgruppens grafiska profil. Siten gjordes i Episerver och jag administrerar och vidareutvecklar den även idag. Till siten.

Webbprojekt
Webbprojekt

På Mgruppen projektledde jag hela insatsen att förnya webben tillsammans med externa formgivare och utvecklare. Allt från förstudie och kravspec till att sälja in projektet internt, utforma projektplan, samt leda resurser och externa leverantörer. Resultatet mycket gott med en konverteringsökning på 800% (Ja, från 30 till 240 kontaktförfrågningar per månad). Även mobilanpassning ingick i projektet, såväl som att vidareutveckla Mgruppens grafiska profil. Siten gjordes i Episerver och jag administrerar och vidareutvecklar den även idag. Till siten.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Välutformade nyhetsbrev som kopplas ihop med fokuserade landningssidor kan ge välbehövda extra leads till säljteamet. Ibland använder jag Photoshop för utformning, men själva implementationen sker sedan i Dreamweaver eller direkt i ett mailsystem. I detta fall implementation i eMarketeer och ibland utformar jag direkt från mall i marknadsplattformen.

Webdesign
Webdesign - Filecentral

Den här redesignen av en websida är inte skarp utan gjordes under en kurs på Forsbergs i interaktiv design. Den andra bilden visar hur orginalet såg ut. Utkast till ny grafisk profil och kampanjsida/landningssida.

Learning test
Webbapplikation - Lärstilstest

I det här testet gjorde jag design, grafik och utveckling i html/css/javascript. En ämnesexpert tog fram texterna och tillsammans med en projektledare utformade vi gemensamt konceptet. Bilderna valde jag ut från en bildbank. Då produktionen togs fram internt för ett utbildningsföretag ville vi självklart involvera den grafiska profilen men samtidigt skapa en lite rolig stil och intressant genomgående grafiskt manér.

E-learning
E-learning

För några år sedan gjorde jag en hel del e-learning. Det innebar bra övningar då det är en ‘konstform’ som involverar nästan samtliga discipliner inom digital kreation; projektledning, manus & storyskapande, grafisk utformning, animation, programmering, ljud och film. Jag har arbetat i Storyline, Captivate, Articulate och framförallt Flash. E-learning kräver tid och energi för att det ska bli anändbart på riktigt och det krävs att både beställare och utvecklare har ett engagemang för att det ska bli bra för att det ska vara intressant att arbete med och ge resultat. Tyvärr är min erfarenhet att ambitionsnivån för E-learning är för låg från alla parter för att göra mig motiverad.